Les cadires d’interior serveixen per aconseguir un bon posicionament a la sedestació activa, tant a casa com a l’escola. Poden ser regulables en alçada, reclinables i basculants així com disposar d’una varietat d’accessoris que ajudin a un control postural dret i funcional per al treball terapèutic.