Els bipedestadors estan pensats per a la verticalització dels pacients, tant pla inclinat en posició prono o supí com estandings de posició vertical estàtica. Els controls posturals i ajustos són molt importants per oferir suport i seguretat.