Bases Pacer Dinàmic

Bases Pacer Dinàmic

Descripció

El nou Pacer dinàmic es pot demanar amb 2 tipus de bases diferents:

Base estàndard: Dissenyada per utilitzar-se en interior i exteriors regulars.

Base exterior: Dissenyada per exteriors i terres més irregulars com per exemple la gespa, gravilla, terra, etc.

  • SC3302205-0150      Base estàndard - Amb odòmetre
  • SC3302204-0150      Base estàndard - Sense odòmetre
  • SC3302207-0150      Base exterior - amb odòmetre
  • SC3302206-0150      Base exterior - Sense odòmetre