Fins al 17 de juliol es poden sol·licitar les subvencions individuals per a persones amb discapacitat a Andalusia, que estan destinades a facilitar la major autonomia possible a les persones amb discapacitat, i que estan dirigides a persones que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% i que compleixin les condicions i requisits establerts.

Entre d’altres motius, es poden sol·licitar per a l’adquisició de productes de suport que no es trobin en el catàleg general de prestacions ortoprotètiques del SAS.

Trobaràs la informació sobre com realitzar el tràmit, així com els requisits, els formularis i la documentació necessària, en aquesta pàgina de la Junta d’Andalusia.