Hem publicat un vídeo en què s’explica com ajustar la cadira de rehabilitació Zebra Invento, una cadira d’interior dissenyada per ser utilitzada des de l’atenció primerenca fins a joves en posició de sedestació o decúbit supí.

Fabricada en fusta ecològica d’alta resistència, pot ser utilitzada per nens amb to muscular reduït i per nens espàstics, en el temps d’esbarjo i durant la rehabilitació.

És adaptable al creixement del nen i disposa d’una àmplia gamma d’accessoris.