Pensat per a pacients que requereixen un alt grau d’ajuda i suport per poder aixecar-se i caminar, el caminador Meywalk 4 augmenta notablement la qualitat de vida de l’usuari en oferir-li la possibilitat de poder participar activament en les activitats quotidianes.

Meywalk 4 està disponible en quatre talles (mini, petit, mitjà i gran) i s’ajusta a les necessitats i grandària de cada usuari, fins i tot podent-se regular en alçada.