Avui se celebra el Dia Internacional de Pròtesis i Ortesis, amb l’objectiu de ressaltar i crear consciència sobre la importància de les pròtesis i ortesis per als usuaris i la necessitat de proporcionar més recursos per garantir un accés equitatiu i adequat als serveis de pròtesis i ortesi.

 

A REHAGIRONA ENS SUMEM AL DIA INTERNACIONAL DE LA PRÒTESIS I L’ORTESIS

Des de Rehagirona ens sumem a aquesta iniciativa i volem agrair a tots els tècnics en ortoprotèsica o en ortopròtesis i productes de suport, i en especial als del nostre equip d’Assessors Clínics i als que col·laboren amb nosaltres, l’enorme contribució que realitzen a la societat, ja que les pròtesis i les òrtesis poden millorar la mobilitat, la destresa o el funcionament de l’usuari; alleugerir el dolor; restaurar la cosmètica; protegir les articulacions; prevenir/corregir deformitats; i prevenir deficiències secundàries.

 

PRÒTESI I ORTESI

Els serveis de pròtesis i ortesis abasten polítiques de provisió (finançament), productes (components i materials), personal necessari per lliurar les pròtesis, ortesis i teràpies relacionades adequades. Els serveis de pròtesis i ortesis han d’incorporar els principis dels serveis de salut centrats en les persones, un enfocament d’atenció que adopta conscientment les perspectives dels individus, les famílies i les comunitats i els veu com a participants i beneficiaris de sistemes de salut fiables.

La majoria de les pròtesis i òrtesis són necessàries per a un ús prolongat i/o per períodes limitats.

Millorar l’accés als serveis de pròtesis i ortesis requereix un ecosistema centrat a les persones. El model centrat a les persones de les 5 “P” de l’OMS proporciona una visió general del sistema Pròtesis i Ortesi. Les cinc àrees interrelacionades de P&O són: centrada en les Persones (de l’anglès People-centred), Polítiques, Personal, Productes i Provisions. Cap d’aquestes àrees per si sola no constitueix el sistema.

L’ecosistema Pròtesi i Ortesi és creat per les relacions i interaccions entre aquestes àrees.

L'ecosistema Pròtesi i Ortesi és creat per les relacions i interaccions entre aquestes àrees - Rehagirona

Comprendre cada component ressalta el tipus i la gravetat de les barreres que enfronten les persones a l’accés a productes i serveis. Les polítiques donen forma als productes disponibles, al sistema de prestació de serveis ia la capacitat del personal requerit. Les estratègies destinades a augmentar l’accés a pròtesis i òrtesis adequades han d’enfortir aquests quatre components interrelacionats.

Les pròtesis i ortesis permeten a les persones amb discapacitats físiques o limitacions funcionals viure una vida sana, productiva, independent i digna i participar a l’educació, el mercat laboral i la vida social. Poden reduir la necessitat datenció mèdica formal, serveis de suport, atenció a llarg termini i cuidadors. Sense ells, les persones que necessiten P&O solen quedar excloses, aïllades i atrapades en la pobresa, cosa que augmenta la càrrega de morbiditat i discapacitat. L’accés als serveis de P&O empodera les persones brindant-los l’oportunitat de determinar el seu propi futur i participar plenament a la vida comunitària.

L’accés als serveis de P&O és una condició prèvia per garantir el respecte dels drets humans. La Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat (CDPD) estableix que facilitar l’accés a ajuts per a la mobilitat, els dispositius d’assistència i les tecnologies és una obligació de l’Estat, que els obliga a garantir l’accés de les persones necessitades a serveis protètics i ortopèdics assequibles i d’alta qualitat.