Es calcula que mil milions de persones al món viuen amb discapacitat i s’enfronten moltes barreres perquè se les inclogui en aspectes socials clau. A conseqüència d’això, no gaudeixen de l’accés a la societat de la mateixa manera que altres, inclòs en àrees com el transport, l’ocupació, l’educació i la vida política i social. El dret a participar en l’activitat pública és essencial per crear democràcies estables, per a una ciutadania activa i per reduir les desigualtats socials.

La inclusió importa: accés i empoderament per a persones amb tot tipus de capacitat

Promovent l’enfortiment es creen oportunitats reals per a la gent, es potencien les seves habilitats i se’ls ajuda a establir les seves prioritats. L’empoderament implica invertir en les persones – en llocs de treball, salut, nutrició, educació i protecció social. Quan passa això, estan millor preparades per aprofitar oportunitats, esdevenen agents de canvi i poden assumir amb més preparació seves responsabilitats cíviques.

Els sub temes per a aquest Dia Internacional en 2015 són:

  • Fer les ciutats inclusives i accessibles per a tots
  • Millorar les dades i estadístiques sobre discapacitat
  • Incloure a persones amb discapacitat invisible en la societat i el desenvolupament