Fins el divendres 31 de març tens temps per votar el projecte solidari que creus que ha de guanyar la III edició del “Brindis Solidario”, en què l’entitat més votada rebrà una aportació de 10.000 € per fer realitat el seu projecte.

Aquesta iniciativa dóna suport a accions solidàries d’interès general, realitzades per Entitats No Lucratives, que aportin un benefici per a la societat.

Entre els projectes presentats destaquen:
Oci inclusiu per a nens amb TEA d’ABAMUR, per aconseguir que els nens amb TEA (Trastorn de l’espectre autista), puguin sortir d’excursió.

Campaments urbans per a persones amb autisme d’Autisme Sevilla, per a donar-los suport a comunicar-se i relacionar-se amb els altres.

El racó dels 5 sentits de l’Associació d’Empleats d’Iberia Pares de Persones amb Discapacitat, per a crear nous espais d’intervenció per als nens amb alteracions del desenvolupament que necessiten nous espais per integrar el món.

Projecte de cures pal·liatives pediàtriques en malalties rares de l’Associació de Malalties Rares D’genes, per oferir atenció psicològica i social a infants i adolescents que necessitin cures pal·liatives pediàtriques i les seves famílies.

Projecte de Vida Autònoma “Amb tu ens Movem” de l’Associació d’Esclerosi Múltiple de Navarra, que aposta per les capacitats de les persones amb discapacitat, la seva integració social i ciutadania activa, donant suport el seu itinerari vital.

Programa infantojuvenil per a nens/es amb paràlisi cerebral de l’Associació Malaguenya de Pares de Paralítics Cerebrals, per a una atenció multidisciplinària enfocada a nens amb discapacitat a partir de 6 anys d’edat.

Cap nen sense teràpia d’Astafanias, per subvencionar a famílies de persones amb discapacitat intel·lectual perquè emprenguin teràpies alternatives que permetin una major estimulació.

L’accessibilitat, un mitjà per a l’autonomia de la Fundació CADET, per promoure l’accés a les tecnologies i dispositius de suport per a menors amb discapacitat i dóna suport psico-socialment a les seves famílies.

Escolta la teva música de la Fundació Música Oberta, per a un projecte d’interactivitat física com a eina d’expressió per a persones amb paràlisi cerebral a través d’un sistema de captura de moviment.

Respir familiar en un refugi de muntanya adaptat de Minusvàlids Físics Associats MIFAS, per dur a terme un Programa de Respir Familiar per a persones amb una gran discapacitat física en un refugi de muntanya adaptat.