Fins el 19 d’agost es pot sol·licitar la Prestació d’atenció social a les persones amb discapacitat (PUA) 2019 a Catalunya, que està dirigida a persones que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% i que compleixin les condicions i els requisits establerts.

Regulada pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, aquesta prestació té per objecte contribuir a les despeses ocasionades per l’adquisició de productes i actuacions destinades a permetre la promoció de l’autonomia personal de les persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial amb mesures compensatòries per tal de millorar-ne la qualitat de vida i fomentar-ne la integració social.

Les persones que la vulguin sol·licitar trobaran tota la informació a aquesta pàgina del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, en la que s’informa de la documentació necessària, els requisits, les taxes o altres informacions d’interès (com es pot sol·licitar, quan i com es notifica la resposta, com es pot presentar recurs, i com s’ha de justificar l’ajut).