Si al febrer del 2021 vàrem presentar les marques RehaFit i RehaPro, que agrupen les nostres dues línies de solucions, ara renovem el nostre web per oferir un disseny encara més actual i accessible, optimitzant així la visualització de la informació dels productes i mostrant així el seu màxim potencial.

Així, el nou web compta amb una portada renovada per estructurar de forma òptima la informació, millors visualitzacions de tots els productes, tant a les categories com a la pròpia pàgina dels productes, així com diferents elements per oferir una millor funcionalitat i una imatge més actual.

Aquest redisseny del nostre portal digital s’emmarca dins del nostre compromís de millora contínua a tots els àmbits de l’empresa, per no només oferir les millors solucions del mercat sinó també per facilitar l’accés a la vostra informació.