Plataforma reposapeus Swingbo VTI

Plataforma reposapeus Swingbo VTI

Descripció

La plataforma de reposapeus està disponible amb bloqueig de taló o sense, així com d’alumini negre amb suport de taló.

També hi ha els reposapeus d’alumini amb el color del xassís.

  • HO-3248-44SW        Plataforma reposapeus - Sense bloqueig de taló
  • HO-3246-45SW        Plataforma reposapeus - Amb bloqueig de taló
  • HO-SA-0339-MP       Plataforma reposapeus - D'alumini negre amb suport de taló
  • HO-3249-46SW        Plataforma reposapeus - Reposapeus alumini color xassís (només per a Swingbo VTI XL)