Arnès pèlvic tricicle Rifton

Arnès pèlvic tricicle Rifton

Descripció

Arnès pèlvic del tricicle Rifton.

  • SC3201115           Arnès pèlvic - Per a seient petit
  • SC3202115           Arnès pèlvic - Per a seient mitjà
  • SC3203115           Arnès pèlvic - Per a seient gran