Tac abductor Jordi

Tac abductor Jordi

Descripció

El tac abductor es pot utilitzar amb la cadira terapèutica Jordi.

La forma del tac abductor ajuda a l’usuari a posicionar-se correctament. Es pot treure fàcilment.

Talla 1
Taco abductor Jordi - Rehagirona

Talla 2
Taco abductor Jordi - Rehagirona

Talles 3 i 4
Taco abductor Jordi - Rehagirona

  • AK-JRI-128          Tac abductor - Cadira Jordi