Reposapeus Ipai-Nxt

Reposapeus Ipai-Nxt

Descripció

Ipai-Nxt disposa de dos tipus de reposapeus, amb base plana i amb base tipus rull.

*es necessita placa base

  • HE-450450-ST        Reposapeus - amb base plana
  • HE-450455-ST        Reposapeus - amb base tipus rull