Empunyadures i barres d’empènyer Cleo i Cleo Ti

Empunyadures i barres d’empènyer Cleo i Cleo Ti

Descripció

Cleo es pot escollir amb empunyadures o barra d’empènyer estàndard o d’una sola mà.

També hi ha disponible una barra d’empènyer per Cleo Ti (basculant).

  • HO-3275-85SW        Empunyadures i barra d'empènyer - Barra d'empènyer
  • HO-3275-53SW        Empunyadures i barra d'empènyer - Empunyadures
  • HO-3275-5501        Empunyadures i barra d'empènyer - Barra d'empènyer amb una mà
  • HO-3278-52SW        Empunyadures i barra d'empènyer - Barra d'empènyer per Cleo Ti (basculant)