Les solucions de posicionament per a cadires de rodes de Bodypoint serveixen per a millorar el posicionament. La correcta posició del nostre cos en coordinació amb els dispositius que utilitzem és important per a la seguretat, funcionalitat, comoditat i una sensació de benestar.