Les Cadires de cotxe ens proporcionen seguretat en el transport. És important que siguin segures, lleugeres i senzilles de col·locar, que proporcionin un bon control postural i que creixin amb el nen.