Tal com vam explicar a l’entrada “La importància de la bipedestació” de l’apartat “Rehapedia” del nostre web, la bipedestació ofereix múltiples beneficis en els òrgans interns, a nivell muscular, en el desenvolupament de l’esquelet, externament i a la salut del maluc .

Standz és un bipedestador per decúbits pron i supí molt versàtil, que permet l’abducció de cada maluc per separat fins als 30º, aconseguint una abducció total de 60º. Pensat per a nens d’1 a 9 anys i amb un pes màxim de 45 kg, aquest bipedestador està desenvolupat per oferir un posicionament òptim i maximitzar els beneficis de la bipedestació en abducció de maluc, alhora que ofereix una gran simplicitat d’ús.