L’equip de suport en Cures Pal·liatives Pediàtriques, Compta amb mi, de la Fundació d’Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia, busca suports i donacions per tirar endavant amb la seva tasca. Recentment van engegar una campanya per a recollir fons amb la cançó Compta amb mi, cedida pel grup Txarango.

Les persones interessades en col·laborar-hi, ja sigui a través de voluntariat o d’aportacions econòmiques, poden fer-ho a través del seu web.

L’objectiu de l’equip de suport en Cures Pal·liatives Pediàtriques és proporcionar atenció integral als infants i joves de Catalunya afectats per malalties limitants i/o amenaçants per a la vida i vetllar pels seus drets. Aquesta atenció ha de permetre una millora en la seva qualitat de vida i una major permanència al domicili, amb el màxim confort possible i que faciliti el fet de poder morir en el seu domicili (si aquesta és l’opció triada per ell mateix i/o per la seva família).

Rebre atenció pal·liativa és un dret que es troba àmpliament reconegut. El reconeixement i la proliferació de serveis d’atenció a la complexitat i les necessitats pal·liatives a l’edat pediàtrica es troba però, en una fase de desenvolupament, i els serveis actualment disponibles per a nens amb malalties incurables i/o avançades són insuficients a Catalunya.

La Fundació d’Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia, constituïda a Barcelona l’any 1989, és una entitat sense ànim de lucre, de caràcter benèfic assistencial, que té com a finalitat la cobertura integral de les necessitats dels nens i joves en tractament oncològic a Catalunya i les de les seves famílies. Està present en tots els hospitals catalans on es duen a terme tractaments d’Oncologia i Hematologia Pediàtrica.