Tal com vam explicar a l’entrada La importància de la gestió de la postura a casa, que vam publicar el passat 6 de maig a l’apartat Rehapedia del nostre web, les rutines habituals s’han vist alterades per complet a causa de la situació mundial fruit del COVID19. Per això, aquells usuaris que estan habituats a l’ús d’equipació per a la gestió de la postura, han de poder continuar podent accedir a aquests.

És el cas, per exemple, dels bipedestadors. El seu ús no només dóna resposta als requeriments posturals, sinó que també influeix de forma important en el correcte desenvolupament físic i cognitiu.

Específicament dissenyat per seduir els nens petits i les seves famílies, el bipedestador Monkey de Jenx és una diversió ideal i una suau introducció a la bipedestació.