Com vam explicar a l’entrada Suma’t a l’ajuda als refugiats d’Ucraïna! un dels compromisos que hem adquirit amb el nostre partner Akces-Med, ubicat a Polònia a 70 km de la frontera amb Ucraïna, és fer difusió de la realitat que estan vivint.

Avui publiquem la tercera crònica que ens ha fet arribar en Akces-Med, Export Director d’Akces-Med (traducció del text en castellà més avall). L’11 de març vam publicar la Crònica #1: “Desastre humanitari”, el 16 de març la Crònica #2: “Refugiats ucraïnesos a Rzeszów” i el 21 de març la Crònica #3: “Inscriuen els refugiats a la Seguretat Social polonesa ”.

També ens vam comprometre a ajudar organitzacions humanitàries de Polònia. Recentment Hem col·laborat amb la Fundacja Pro Spe per proporcionar ajuda a Ucraïna, fent una donació a aquesta fundació, que des de l’inici de la guerra està realitzant diferents accions directament a Ucraïna. Us animem a col·laborar-hi!

 

THE SITUATION CHANGES, BUT THE WAR CARRIES ON (text original en anglès)

Fresh news. As the situation is not so dynamic right now and everything is a little bit calm, there will not be as much interesting stories as it was before. I will be sending only interesting or braking news from now on. But we all must remember that there is still war in Ukraine and people that stayed there need now and will need our help as long as this war is taking place and months/years after that.

We can say stagnation have come. As the Russian invaders don’t do much movement on the Ukrainian territory, people are not fleeing as much as it was at the beginning of the war. Now through our border just few thousands a day of refugees have been passing. Many of them stay at the West part of Ukraine where the situation is more less stable.

Train station in Rzeszow is almost empty. Still many people are living in temporary refugees’ camps in our city. However, most of the refugees have found a shelter in Polish families or are renting the apartments by their own.

Now they are looking for a job to start a new life or just to wait until the end of the war which obviously is not going to end soon.  Many of Ukrainian women are cooking and sell their cuisine to local societies. Many of them are working in Polish restaurants as their kitchen is very tasty.

War will not end soon and each day Russians kill innocent people. Every single day.  Sanctions are not working as they should, Russian stock exchange reopen today, Russian currency started to grow, Putin plans to sell his oil, gas and coal by Rubles (Russian currency). Germans and French still want to make business with Putin and they don’t want to introduce new sanctions. There are still a lot of German and French businesses in Russia that’s why. Money is money.

 

EN EL VÍDEO ES COMENTA QUE:

  • El 24 de febrer de 2022, la Federació Russa va envair Ucraïna.
  • Duant l’últim mes s’han disparat 1.200 míssils a ciutats ucraïneses. S’ha incendiat una planta d’energia nuclear. Les llars d’infants, les escoles i els hospitals han resultat danyats i estan sent atacats.
  • Les cases residencials estan sent bombardejades, els civils disparats i a Maripol no poden enterrar als seus familiars.
  • Més de 130 nens han mort.
  • Ucraïna és l’avançada de la democràcia mundial i el símbol de llibertat contra l’opressió.
  • Mentre has estat veient aquest vídeo… més de 50 nens s’han vist obligats a fugir de casa seva.
  • Recolza a Ucraïna.

CANVIA LA SITUACIÓ, PERÒ CONTÍNUA LA GUERRA (traducció)

Notícies fresques. Com que en aquest moment la situació no és tan dinàmica i tot està una mica més tranquil, no hi haurà històries tan “interessants” com abans. A partir d’ara, només enviaré notícies destacades o de “Última hora”. Però tots hem de recordar que a Ucraïna encara hi ha guerra i que les persones que s’hi han quedat necessiten la nostra ajuda mentre aquesta guerra estigui en curs, i la necessitaran durant mesos/anys un cop hagi acabat.

Podem afirmar que ha arribat una fase d’estancament. Com que els invasors russos no es desplacen gaire pel territori ucraïnès, fugen menys persones que a l’inici de la guerra. En aquests moments, “només” uns quants milers de refugiats al dia traspassen la frontera. Molts es queden a la part occidental d’Ucraïna, on la situació és més estable.

L’estació de tren de Rzeszów és gairebé buida. Encara moltes persones viuen a camps de refugiats temporals a la nostra ciutat. Tot i això, la majoria dels refugiats han trobat refugi en famílies poloneses o estan llogant un apartament pel seu compte. Estan buscant feina per començar una nova vida o, simplement, per esperar fins al final de la guerra que, òbviament, no acabarà aviat. Moltes de les dones ucraïneses cuinen i venen el seu menjar a les societats locals. Molts estan treballant en restaurants, ja que la seva cuina és molt saborosa.

La guerra no acabarà aviat i cada dia els russos maten gent innocent. Cada dia. Les sancions no estan funcionant com haurien, la Borsa de valors russa reobre avui, la moneda russa va començar a créixer, Putin planeja vendre el seu petroli, gas i carbó en rubles (moneda russa). Els alemanys i els francesos encara volen fer negocis amb Putin i no volen introduir noves sancions, ja que encara hi ha moltes empreses alemanyes i franceses a Rússia. Els diners són diners.

 

SUMA’T AL PLA D’AJUDA PER ALS REFUGIATS D’UCRAÏNA!

T’animem a sumar-te a les múltiples iniciatives que hi ha actualment per ajudar els refugiats d’Ucraïna.

Pots veure les accions que estem realitzant des de Rehagirona en aquesta entrada del bloc, Suma’t a l’ajuda als refugiats d’Ucraïna!. T’animem a sumar-te a alguna d’aquestes iniciatives.

Tot el nostre suport i solidaritat amb totes les persones que pateixen directament aquest desastre humanitari.

Junts per la pau!