En relació a l’evolució de l’alerta sanitària per coronavirus (COVID-19), i per garantir tant criteris de salut com d’un òptim servei, l’equip de direcció de Rehagirona ha decidit:

1.- Reduir la jornada laboral presencial a l’oficina de 8 h a 14 h.

2.- Ampliar el teletreball a tots els departaments de l’empresa.

3.- El nostre equip d’assessors clínics continua a la seva disposició, treballant de forma telemàtica.

Mentre es mantingui activa l’alerta sanitària pel COVID-19, Rehagirona actuarà de manera uniforme, rigorosa i transparent, garantint en tot moment la implantació de les mesures que recomanin les autoritats competents. Rehagirona el mantindrà informat de les seves actuacions, d’acord amb els principis de proporcionalitat, precaució i protecció de la seguretat i la salut de les persones que el componen, en funció de l’evolució de la situació epidemiològica