La Confederació Espanyola de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica (COCEMFE) ha presentat l’aplicació AcesibilidApp, que permet enviar i comunicar incidències sobre els elements d’accessibilitat de les ciutats que dificulten la mobilitat de les persones, amb la finalitat de requerir a les entitats responsables de la seva gestió i/o manteniment que procedeixin a la seva solució.

Disponible de moment només per a dispositius Android (en breu també ho estarà per iOS), AccesibilidApp dóna informació actualitzada sobre l’estat de les incidències, gestionades per un equip de persones que contacten amb l’ajuntament o entitat responsable de la situació.

La incidència es realitza a través de sis senzills passos:
· Ubicar la incidència en el mapa.
· Especificar el codi postal.
· Seleccionar la tipologia de la incidència.
· Afegir una fotografia.
· Fer un comentari
· Enviar la incidència.

Existeixen tres entorns sobre els quals es poden enviar incidències: urbà, transports i edificació. I els tipus genèrics d’incidències són:
· Elements amovibles que impedeixen/dificulten la mobilitat o distorsionen l’itinerari accessible.
· Desperfectes del paviment.
· Desperfectes en el mobiliari urbà.
· Desperfectes en aparcaments per a persones amb mobilitat reduïda (PMR).
· Desperfectes/avaries en les infraestructures per a l’accés al transport urbà/interurbà.
· Desperfectes/avaries en els vehicles de transport.
· Senyalització defectuosa.
· Il·luminació defectuosa que dificulta la mobilitat.

La Confederació Espanyola de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica (COCEMFE) és una Organització no Governamental sense ànim de lucre que es va constituir el 1980. El seu objectiu és aglutinar, enfortir, formar i coordinar els esforços i activitats de les entitats que treballen a favor de les persones amb discapacitat física i orgànica per defensar els seus drets i millorar la seva qualitat de vida. L’Entitat congrega més de 1.600 organitzacions dividides en Confederacions Autonòmiques, Entitats Estatals i Federacions Provincials que, al seu torn, agrupen les diferents associacions locals.