Hem publicat un vídeo en què s’explica com utilitzar i ajustar Dalmatian, que s’utilitza en el procés de rehabilitació i està recomanat tant per a nens com per a joves.

S’utilitza com una cadira de rehabilitació en la fase de sedestació i més tard com un bipedestador estàtic, que està equipat amb un pistó de gas per posar-lo en posició vertical sense treure el nen de la cadira. També es pot posar en posició horitzontal. La bipedestació es pot realitzar de 0º a 90º.