A l’hora d’ajustar un cinturó pèlvic Bodypoint per a una cadira de rodes, ha de tenir en compte aquests conceptes:

COL·LOCACIÓ DEL CINTURÓ
Els cinturons pèlvics per a nens s’ajusten tenint en compte la posició i l’angle del cos, de manera que contraresti millor el moviment no desitjat. En els nens, la posició del cinturó més estable és generalment prop del sub ASIS (cresta ilíaca anterior superior). Els nens amb to alt o basculació anterior es poden corregir tirant cap avall o cap enrere per evitar moviments. Els nens amb to baix i basculació posterior es poden corregir amb un cinturó sobre les cuixes.

MESURAMENT DEL CINTURÓ
Generalment, la part encoixinada ha de representar més o menys un 20% de la longitud total del cinturó. La cinta mètrica ha de estirar al voltant del cos, simulant la posició que tindrà el cinturó.

Poques vegades els nens a partir de tres anys mesuren menys de 35 cm, i a més estan més asseguts en cotxets que en cadires de rodes. Per tant, la majoria dels encoixinats de Bodypoint tenen 38 cm de longitud.

No obstant això, hi ha dues excepcions importants que podrien requerir un cinturó de menys de 35 cm:
– Els nens extremadament petits (generalment de dos o tres anys d’edat) amb espasticitat severa o deformitat.
– Sistemes de seient a mida amb laterals alts, on el cinturó està en contacte només en la superfície superior de la pelvis o cuixes. En molts sistemes a mida, els extrems de les cintes han de passar a través de ranures estretes on el coixinet no encaixa. Així que es necessita una longitud encoixinada molt curta.

Per a les situacions anteriors, Bodypoint ofereix la mida S32 en els cinturons pèlvics de 2 punts i de 4 punts, oferint així una solució a aquest problema.

Per a qualsevol consulta, no dubti en contactar amb el nostre Departament comercial.