Els sistemes de valoració Boditrak per seient, llit i peus utilitzen sensors elàstics d’última generació i amb electrònica USB integrada. Són flexibles, elàstics, portàtils, de fàcil ús i l’abast de tots. Només amb connectar el cable USB al seu ordinador o tauleta Android seu Boditrak estarà llest per a ser usat, o si ho prefereix també pot connectar-lo a través del Wifi.

boditrak-rehagirona

Els mapes de pressions per a la prevenció d’úlceres per pressió són d’important rellevància en centres de rehabilitació, hospitals i ortopèdies. Suposen un suport fiable per a l’elecció del dispositiu més adequat en la prevenció d’escares de cada pacient i permeten analitzar l’evolució del mateix al llarg del dia, de les setmanes i fins i tot dels mesos.

Les úlceres per pressió són una complicació a qualsevol nivell assistencial que afecten diàriament a moltes persones; i les conseqüències repercuteixen en la qualitat de vida i l’entorn familiar del pacient.

 

boditrak-02-rehagironaLa principal dificultat a l’hora d’escollir el dispositiu més adequat per a cada pacient és la manca de feedback. És a dir, molts dels usuaris són pacients amb lesió medul·lar amb el que no tenen sensibilitat a la part inferior del cos i aquesta manca de sensibilitat no els permet reconèixer si el dispositiu està repartint correctament la pressió.

Boditrak és una eina objectiva que ens permet observar quan la pressió sobrepassa els límits establerts (sempre segons el rang de seguretat) permetent així, evitar les úlceres per pressió.