En relació a l’evolució de l’alerta sanitària per coronavirus (COVID-19), i a causa de les últimes decisions de Govern, l’equip de direcció de Rehagirona ha decidit:

1.- CONTINUAR MANTENINT EL TREBALL PRESENCIAL A L’MINIMA EXPRESSIÓ i el teletreball al màxim, per seguir fomentant el confinament de tots els membres de Rehagirona.

2.- Es restableix el servei de lliurament, però en cada cas es valorarà si és possible realitzar-ho en funció de les circumstàncies de moment.

3.- El nostre equip d’Atenció a el client continua realitzant totes les operacions de forma telemàtica. Recordem que tots els processos interns de compres i gestions de comandes es poden realitzar via correu electrònic a info@rehagirona.com.

4.- El nostre equip d’Assessors Clínics continua a la seva disposició, treballant de forma telemàtica.

Mentre es mantingui activa l’alerta sanitària pel COVID-19, Rehagirona actuarà de manera uniforme, rigorosa i transparent, garantint en tot moment la implantació de les mesures que recomanin les autoritats competents i els experts en la matèria. Rehagirona el mantindrà informat de les seves actuacions, d’acord amb els principis de proporcionalitat, precaució i protecció de la seguretat i la salut de les persones que el componen, en funció de l’evolució de la situació epidemiològica.